Subjektiv etikk og moral


Hva er subjektivistisk moral?

In essence, subjectivism is the doctrine that feelings are the creator of facts, and therefore men’s primary tool of cognition. If men feel it, declares the subjectivist, that makes it so. – Ayn Rand

Hvor kommer moral fra? Kommer det fra Gud, flertallet, deg selv eller den observerbare naturen?

Liberalister mener det sistnevnte, men de fleste mennesker mener derimot at etikk stammer fra en av de tre førstnevnte kategoriene. Disse faller inn under paraplyen «subjektiv etikk», det vil si at man trekker konklusjoner basert på følelser og egne forestillinger – mer eller mindre uavhengig av virkeligheten.

Holder dette for å skape seg et godt liv her på Jorda?

Manglende respekt for menneskeliv

Religiøse hevder for eksempel at Gud er den rette, og at alle andre guder og annen etikk er oppspinn og fantasi. Dette kalles også for intrinsikalisme, det vil si troen på at noe har verdi i seg selv uavhengig av mennesket som verdsetter.

«Kollektive subjektivister» syns at flertallets meninger er det riktige, mens «personlige subjektivister» mener at de selv bestemmer hva som er rett eller galt.

Det å mene at du har riktig moral fordi en gud mener det, fordi andre mener det, eller bare fordi du selv mener det, fører til lav toleranse overfor andre moralsyn og dermed manglende respekt for menneskeliv.

Vi har observert hva intrinsikalistisk og subjektivistisk moral har ført til opp gjennom historien:

Religiøs-intrinsikalistisk ofring

 • «Ofre deg selv for andre som Jesus for å blidgjøre Gud» (selvoppofrelse)
 • Ofre andre på grunn av «feil tro» (Korstogene, Jihad, religiøs undertrykking)

Kollektiv-subjektivistisk ofring

 • Ofre deg selv for en gruppe (en større helhet)
 • Ofre andre mennesker utenfor gruppen
 • Gruppen kan være «rasen», «nasjonen» eller «klassen»
 • Observert spesielt i kommunistiske regimer (Sovjetunionen, Kina, Kambodsja) og i nazismen (Tyskland)
 • Mildere utgaver eksisterer overalt i dag (sosialdemokrati)

Personlig-subjektivistisk ofring

 • Vinningskriminalitet
 • Voldtektsforbrytelser
 • Nihilisme

En alternativ etikk

Denne typen etikk er relativistisk og baserer seg på tilfeldige innfall fra individer eller grupper. Moralen går ut på å ofre enten seg selv eller andre i større eller mindre grad, og liberalister er imot all typer ofring av menneskeliv.

Finnes det et alternativ for å få slutt på all ofringen og lidelsen dette har brakt med seg i flere årtusener? Det gjør heldigvis det, og det heter liberalistisk etikk og moral.

For en mer utfyllende argumentasjon om hvorfor religion og subjektivisme ikke fører til et godt liv for mennesker, anbefales side 3 til 33 i boka Loving Life av Craig Biddle.

Oppsummering

Hovedpoengene i denne artikkelen er:

 • Moral er normer og holdninger til et individ, og læren om rett og galt
 • Subjektiv etikk baserer seg på at moral stammer fra følelser og personlige forestillinger, framfor observerbar natur
 • Intrinsikalisme er etikk som sier at noe (gjerne Gud) har verdi i seg selv, og dermed stammer all videre moral fra denne oppfatningen
 • Subjektivisme kommer i mange former, men en fellesnevner opp gjennom historien er lidelse og ofring
 • Det finnes et alternativ til å ofre seg selv og andre: Liberalistisk etikk og moral

Ressurser

 • Loving Life (Craig Biddle, Glen Allen Press, 2002: s. 3 – 33)

Les også:

Share this post
Liberalismen.noSubjektiv etikk og moral