Intellektuell eiendomsrett


Hva er intellektuell eiendomsrett, og hvordan stiller det seg til liberalisme?

Patents and copyrights are the legal implementation of the base of all property rights: a man’s right to the product of his mind. – Ayn Rand

Intellektuell eiendomsrett (engelsk: intellectual property, IP) er, i likhet med ytringsfrihet, en negativ rettighet – frihet fra initiering av tvang.

Din grunnleggende rettighet er retten til ditt eget liv. Logiske følger av dette er retten til å tenke og handle selvstendig, samt retten til å høste produktene av ditt eget arbeid.

Arbeid og oppfinnelser begynner med tenkning. Å nekte noen retten til å beskytte sitt intellektuelle arbeid fra tyveri og uautorisert spredning, er derfor umoralsk og uakseptabelt.

Her kommer intellektuell eiendomsrett inn, sammen med de juridiske verktøyene opphavsrett og patenter.

Roten til eiendomsrett

Mennesker har eiendomsrett fordi det er livsnødvendig. I utgangspunktet byr ikke naturen på noe ferdiglagd produkt eller tjeneste for mennesker – dette må vi skape selv gjennom behandling av ressurser.

Eiendomsretten kommer inn i bildet fordi det ikke er nok ressurser for alle til å forsyne seg ubegrenset. Ressursknapphet forutsetter imidlertid en enda mer grunnleggende begrensning: Din egen evne til å skape.

Universet er egentlig stappfullt av ressurser som ville tilfredsstilt ethvert tenkelig behov for hvert eneste menneske. Du har derimot ikke tilgang til å dra nytte av disse ressursene, fordi det er livet ditt som er begrenset. Du har begrenset med tid, intelligens og skaperevne.

Alt dette henger sammen med din tenkning – din intellektuelle eiendomsrett. Fordi hvert menneske har begrenset med tid, er dets mentale arbeid den fundamentale knappe ressursen som må beskyttes.

Eksklusivt eierskap

Intellektuell eiendomsrett forutsetter videre et eksklusivt eierskap til både immaterielle og materielle ting som man har skapt eller ervervet seg på fredelig vis. Et eksempel på førstnevnte kategori er identiteten din.

Hvis man ikke har intellektuell eiendomsrett, men kun eksklusivt eierskap av fysiske ting som ingen gjør krav på, er det fritt fram for andre å for eksempel bruke navnet ditt (ingen kan eie noe intellektuelt) til svindel eller å bruke DNA-et ditt fra objekter du har kastet til å skape andre forfalskninger.

På grunn av slike eksempler på en verden uten intellektuell eiendomsrett, er det derfor både nødvendig og moralsk å ha en rettsstat som beskytter dette.

Oppsummering

  • Intellektuell eiendomsrett er retten til å disponere produktene av din egen tenkning
  • Å tenke er en livsnødvendig egenskap for mennesket
  • Å bli nektet eksklusivt eierskap til produktene av egen tenkning er derfor en krenkelse
  • Eiendomsrett stammer fra ressursknapphet – og den mest knappe ressursen som finnes er ditt liv, tid og skaperevne
  • Intellektuell eiendomsrett forutsetter et eksklusivt eierskap til både immaterielle og materielle ting

Ressurser

Les også:

Liberalismen.noIntellektuell eiendomsrett