Hvorfor fargen lilla?


Hva er grunnen til at norske liberalister bruker fargen lilla?

De norske liberalistene i Det liberale folkepartiet (DLF) benytter seg av lilla som politisk farge, og noen medlemmer og sympatisører har tatt med ordet “lilla” i navnet på nettsidene sine, som for eksempel Onar Åms Lillablogg.

Lilla kan virke som et merkelig fargevalg for å symbolisere liberalisme. En første tanke kan være at lilla er en krysning mellom rød og blå. Rød + blå= lilla. Fargen rød er tradisjonelt forbundet med sosialisme og den såkalte venstresiden, mens blå vanligvis forbindes med konservativisme og det som kalles høyresiden.

Det vil derfor kanskje være nærliggende å tro at lilla som politisk farge symboliserer blandingen mellom venstre- og høyrepolitikk (sosialdemokrati), slik vi har med de fleste partiene i Norge i dag, og at fargen til DLF således kan være villedende. Men fargevalget har sin forklaring.

En farge som skiller seg ut

Da DLF skulle velge farge var lilla den eneste klare og rene fargen som var ledig, skriver partileder Vegard Martinsen på diskusjonsforumet til DLF.

Et annet poeng med å bruke lilla var å ta i bruk en farge som ingen andre i det norske politiske landskapet benyttet seg av, og dermed markere et tydelig skille mellom DLF og øvrige i norsk politikk. Dette gjelder spesielt i forhold til blå partier som Høyre og Fremskrittspartiet, som hovedsakelig står for sosialdemokrati fremfor liberalisme.

En farge som motsetning

En annen tolkning av fargen lilla/fiolett er i henhold til det visuelle fargespekteret. Her blir lys med bølgelengder mellom cirka 625 – 740 nanometer oppfattet av hjernen som rødt. I motsatt ende, på 380 – 430 nanometer, oppfatter vi derimot lyset som lilla/fiolett.

Kommunisme og sosialisme har tradisjonelt fargen rød, sosialliberalisme, sentrumspartier og miljøpartier har ofte fargen grønn, mens konservative partier har fargen blå. Liberalismen i sin rendyrkede variant kan derfor være lilla, det vil si den rake motsetningen til kommunisme og sosialisme.

Liberalisme som ideologisk blanding

Lilla kan også bli forstått som et krysningspunkt mellom venstresiden og høyresiden, men på en annen måte enn beskrevet ovenfor. Krysningen tar utgangspunkt i Nolan-diagrammet, og går ut på at konsekvent liberalisme er venstreorientert i sosiale spørsmål og høyreorientert i økonomiske spørsmål.

Dette innebærer at liberalisme står for en blanding av personlig frihet (venstre) og økonomisk frihet (høyre), mens ideologien samtidig forkaster reguleringer forbundet med begge politiske sider. Med andre ord rød + blå = lilla.

Ingen ensartet politisk farge

Til slutt er det viktig å presisere at lilla ikke er en universell politisk farge for liberalisme. Det franske liberalistpartiet Alternative Libérale bruker riktignok lilla som symbolfarge, men dette gjelder ikke for de fleste andre land. På Wikipedia blir liberalisme symbolisert med et gult flagg.

Historisk sett har lilla blitt brukt som aristokratiets farge, noe som kom av hvor dyrt det var å produsere lilla bekledning i antikken. Senere har vi sett lillaskjerfene, det vil si feminister på 1970-tallet som tok i bruk fargen på skjerfene sine.

I dag blir lilla dessuten brukt av Det svenske piratpartiet og flere av deres søsterpartier verden rundt. I tillegg blir lilla brukt for å beskrive blandingsregjeringer mellom høyre- og venstresiden i Nederland og Belgia, samt beskrive politiske tilstander i USA der delstater har like forhold mellom røde (republikanske) og blå (demokratiske) stemmer.

Oppsummering

  • Lilla er ikke en politisk ensartet farge
  • DLF har tatt i bruk lilla for å markere et tydelig skille til øvrige norske partier
  • Lilla kan representere en blanding mellom venstre- og høyresiden ved å ta med personlig frihet (venstre) og økonomisk frihet (høyre)

Ressurser

Les også:

Liberalismen.noHvorfor fargen lilla?