Hva er naturlige rettigheter?


Finnes det noe som heter naturlige rettigheter? Er ikke rettigheter bare en menneskelig konstruksjon?

Når vi snakker om rettigheter, mener vi for eksempel retten til å ytre seg eller retten til gratis skole. En rettighet kan defineres som en frihet eller et privilegium, og det eksisterer ulike kategorier av rettigheter.

Liberalister forholder seg til såkalte “negative rettigheter”. En negativ rettighet innebærer en negativ plikt for andre, det vil si at andre ikke er pliktige til å gjøre noe for at du får nyte av din rett. Dette kan for eksempel være frihet fra vold: Andre, fredelige mennesker blir ikke tvunget til å gjøre noe for at du skal leve i fred.

En positiv rettighet, derimot, betyr en positiv plikt for andre. Retten til gratis helsevesen er en positiv rettighet. Dette innebærer at andre nødvendigvis må betale for dine utgifter.

Negative rettigheter kalles også naturlige rettigheter, men hva innebærer dette? Er det ikke mennesker som har funnet på konseptet om rettigheter? Hvordan kan vi da få noe slikt fra naturen?

Å leve og å være fri

Naturgitte rettigheter er grunnleggende sett retten til å leve og retten til å være fri. Disse har vi fra naturen, mente filosofer fra opplysningstiden. Poenget med å ha en stat er å beskytte disse rettighetene, det vil si rettigheter vi allerede har, og som ingen har gitt til oss. Liberalisme går hovedsakelig ut på dette.

Historisk sett var det kongen (eller tilsvarende) som regjerte med en gudegitt myndighet. Kongens styre var derfor ansett som naturlig, og rettigheter var tillatelser fra kongen og dermed noe som var kunstige eller konstruerte.

For liberalister er retten til å leve og være fri naturlig, mens myndigheter eller stat er kunstig – institusjoner som er konstruert for å beskytte de naturlige rettighetene.

Hvorfor er det naturlig?

Hvorfor skal vi tro at det finnes naturlige rettigheter som å leve og være fri? Spør deg selv: Hva er din naturlige tilstand? Eksisterer du som et verktøy for en annen organisme, eller har du en uavhengig eksistens?

Ifølge alle fakta fra fysikk, kjemi og biologi er du en selvstendig organisme, med et organsystem som virker for å fremme ditt liv og dine interesser. Naturtilstanden er altså at du lever og er fri til å fremme ditt liv slik du vil. Derfor har du en rett til liv og frihet.

Vi er alle mennesker med fri vilje, ingen har mer rett enn andre til å bestemme over eller tvinge andre mennesker til å være verktøy for seg selv eller en større sak.

Hvis å leve og være fri er en naturlig tilstand, hva slags stat passer da best til dette? En stat som beskytter slike rettigheter, eller en stat som krenker dem?

Se også følgende video om hva rettigheter er:

Oppsummering

  • Naturlige rettigheter er retten til liv og retten til å være fri
  • Dette er naturlige rettigheter fordi det er slik vår naturtilstand er
  • Et menneske er en separat organisme med fri vilje, og er ikke et verktøy for andre
  • Liberalister mener at statens oppgave er å beskytte bare naturlige rettigheter

Ressurser

Les også:

Share this post
Liberalismen.noHva er naturlige rettigheter?