Hva er forskjellen på liberalisme og libertarianisme?


Liberalisme er ikke det samme som libertarianisme. Hva er forskjellene, og har de noe å si?

På overflaten kan liberalisme og libertarianisme se like ut. Begge ideologiene virker å kjempe for individuell frihet og forby initiering av tvang, men det eksisterer noen grunnleggende forskjeller som er så avgjørende at de ikke er forenelige.

En fundamental ulikhet er ideologienes forhold til filosofi. Mens konsekvent liberalisme vektlegger arven til Aristoteles, John Locke og Ayn Rand, ser libertarianismen mer bort fra dette og tar utgangspunkt i subjektivisme.

Ikke-aggresjon vs. rett til eget liv

Alle libertarianere er enige om ett felles utgangspunkt: Ikke-aggresjonsprinsippet – forbud mot initiering av tvang. Liberalisme er også imot sistnevnte, men ikke nødvendigvis i alle tilfeller. For liberalister er menneskets rett til sitt eget liv det primære, og dette begrunnes med observerbare fakta om virkeligheten og det å fungere som et menneske.

Libertarianere baserer seg på et etisk prinsipp utenfor mennesket, mens liberalister anser retten til eget liv som fundamentalt. Det siste standpunktet kommer fra en rekke filosofiske erkjennelser om virkeligheten: Politikk bestemmes av etikk (læren om rett og galt), etikk bestemmes av epistemologi (læren om hvordan vi tilegner oss kunnskap), og epistemologi bestemmes av metafysikk (læren om hvordan virkeligheten henger sammen).

Tilfeldig utgangspunkt

I libertarianismen setter man noe utenfor individet som en høyere verdi, nemlig prinsipper. Prinsippene er ikke utledet fra virkeligheten for å gagne individet, men velges arbitrært fordi man føler at sånn må det være. Etter å ha valgt et slikt prinsipp bruker man så dette aksiomet til å utlede konklusjoner ved hjelp av logikk, og så holder man seg til disse konklusjonene, uansett hvor sprø de måtte være, og uansett om de fører til død og katastrofe. – Onar Åm

Ikke-aggresjonsprinsippet er rasjonalistisk. Det betyr at tilhengerne velger et mer eller mindre tilfeldig utgangspunkt og utleder konsekvenser fra dette.

Begrunnelsene for det libertarianske synet på rettigheter varierer derfor mellom forskjellige libertarianere. Noen mener at rettigheter er gudegitt eller naturgitt, mens andre hevder at rettigheter er selvinnlysende eller må ha størst mulig nytte for flest mulig mennesker.

For libertarianere er det derfor mange veier til frihet. Det eksisterer ingen felles filosofisk plattform, og ikke-aggresjonsprinsippet gir derfor ingen eller motstridende svar på mange politiske temaer.

Praktiske konsekvenser

Libertarianere mener at å initiere tvang alltid er galt – uansett om det gagner individets rett til eget liv eller ikke. I praksis leder dette til mange uløste problemer for den libertarianske bevegelsen.

Blant sakene libertarianismen ikke har noe felles standpunkt om er retten til selvbestemt abort, om barn kan sultes i hjel, ha sex med voksne eller spille inn pornofilmer, om domstoler skal være private, slik at man kan velge selv hvilke lover og regler som passer en best, eller om det skal eksistere en stat.

Med libertarianismen vet man ikke hva som kan forventes av en eventuell libertariansk stat (eller anarki). Hva vil være lov eller ikke? En liberalistisk stat byr derimot på klare lover, basert på filosofi og kravene som stilles for at et menneske skal leve som et menneske her på Jorda.

Forskjellen mellom liberalisme (radikal kapitalisme) og libertarianisme kan oppsummeres som følger:

Radical capitalism and libertarianism are not just different things. They are essentially different things. They are radically different things. One advocates and defends a free society by identifying and upholding the moral and philosophic ideas that underlie and support such a society; the other attempts to defend a free society by ignoring or denying those ideas (or the need of discussing them). – Craig Biddle

Oppsummering

 

  • Libertarianisme er en ideologi som tar utgangspunkt i ikke-aggresjonsprinsippet
  • Libertarianere har ingen felles filosofisk plattform
  • Som resultat av dette har tilhengere av libertarianismen mange motstridende meninger
  • Libertarianismen kan gå inn for en minimumsstat eller anarki, forbud mot abort eller ikke og så videre
  • Liberalisme tar derimot utgangspunkt i den observerbare virkeligheten, og identifiserer en rekke krav for å kunne leve som et menneske – og fører disse standpunktene inn i etikk og politikk

 

Ressurser

 

 

Les også

 

Share this post
Liberalismen.noHva er forskjellen på liberalisme og libertarianisme?