Fri innvandring


Liberalismen støtter fri innvandring. Men hva innebærer dette? Vil ikke staten kollapse som følge av massiv innvandring?

En liberalistisk stat står i grove trekk for fri innvandring. I praksis vil dette si fri arbeidsinnvandring. Flere spørsmål kan dukke opp som følge av dette: Vil ikke samfunnet bli oversvømt av snyltere og sosialklienter? Blir det ikke mer kriminalitet?

Årsaker til innvandring

Folk emigrerer ofte fra fattige land med korrupte regimer og overgrep mot mennesker. Fredelige individer ønsker ikke å leve under slike forhold, hvor man for eksempel når som helst kan bli overfalt av andre grupper eller bli fratatt eiendommen sin. Derfor søker de gjerne til stater dergrunnleggende rettigheter blir beskyttet og der økonomien er noenlunde fungerende.

I en relativt godt fungerende og fredelig stat som Norge får man det mye bedre, selv ved ikke å gjøre noe spesielt. Dette kommer blant annet av at det eksisterer mange særordninger for innvandrere som gjør at de ikke behøver å jobbe. På den måten kan mange lykkejegere fra andre land leve et relativt godt liv ved å snylte på produktive mennesker.

Sosialdemokratisk løsning

Løsningen til alle partiene på Stortinget og de fleste partiene i Norge innebærer å beholde velferdsstaten, men samtidig begrense innvandringen. Nesten alle de politiske partiene i Norge er enige om dette. Det de stort sett er uenige om er i hvor stor grad landegrensene skal være stengt for mennesker som tilfeldigvis er født utenfor.

Liberalistisk løsning

En liberalistisk republikk har derimot åpne grenser, men ingen velferdsstat. I liberalismen er det ikke akseptabelt for staten å ta eiendom fra ett individ og gi til et annet uten videre. Dermed finnes det ingen statlige støtteordninger. Snyltere og lykkejegere mister en svært viktig beveggrunn til å komme til landet, da de ikke lenger får noe “gratis”.

Innvandrere som kommer til Norge vil derfor mest sannsynlig være ærlige, arbeidsomme og ressurssterke mennesker med et ønske om å leve i fred og skape verdier. Det er utelukkende bra for Norge at skapende individer ønsker å slå seg ned her og dermed bidra til økt velstand i samfunnet.

Kriminalitet og integrering

Kriminalitet som ofte blir forbundet med innvandrergrupperinger vil minske. Arbeidsmarkedet blir langt mer fleksibelt og åpent, og sørger for økte muligheter for arbeid til personer med innvandringsbakgrunn som i dag sliter med å få seg jobb.

Innvandrerforeldre kan ikke lenger sitte hjemme og forhindre barnas integrering i det øvrige samfunnet, fordi alle må i utgangspunktet jobbe eller få seg utdanning. Innvandrere i jobb og på skole er tiltak som fremmer integrering og reduserer tendenser til kriminalitet og utmelding av samfunnet.

I korte trekk innebærer fri innvandring dette: Alle, inkludert innvandrere, må jobbe for å tjene penger ettersom det ikke finnes støtteordninger fra staten. Lykkejegere drar dermed til andre land og blir erstattet av ressurssterke individer som bidrar til velstanden. Innvandrere blir en del av samfunnet og dermed integrert på en fredelig måte.

Oppsummering

  • Liberalisme står for fri innvandring
  • Sosialdemokrater ønsker å bevare velferdsstaten og begrense innvandringen
  • Liberalister ønsker å avvikle velferdsstaten og frigi innvandringen
  • Når innvandrere mister støtteordninger fra staten, kan de ikke komme for å leve på andre
  • Isteden får staten en økning av ressurssterke innvandrere som bidrar til å øke velstanden for alle
  • Et fleksibelt arbeidsmarked gir jobb til flere, og dermed blir det minimalt med kriminalitet og maksimalt med integrering

Ressurser

Les også:

Liberalismen.noFri innvandring