En liberalistisk stat kan ikke dukke opp over natta


Et sentralt poeng som er viktig å ha i bakhodet når du diskuterer med liberalister, er at det samfunnet de argumenterer for ikke bare kan dukke opp i morgen.

Hongkong rangerer øverst på Heritages indeks over de økonomisk frieste landene i verden. Hongkong er et velstående handelssentrum, men det tok flere tiår før bystaten gikk fra å være en ordinær småby til verdensmetropolen den er i dag.

Nå er riktignok ikke Hongkong et eksempel på ren liberalisme i praksis, men bystaten er et av de mest nærliggende eksemplene som finnes. Hvis du fortalte de som bodde der på 1950-tallet at byen ville bli et av de rikeste og fremste økonomiske stedene i verden, ville de antakelig ha ristet på hodet.

Men ting tar tid, og selv om ting ikke virker åpenbart eller gjennomførbart akkurat her og nå, er det viktig å kunne tenke abstrakt og erkjenne at en annen verden er mulig. Ikke i morgen, ikke om ett år, ikke om ti år, men kanskje det begynner å likne noe om 20 – 30 år.

Hvorfor kan vi ikke få liberalisme i morgen?

Mesteparten av dagens befolkning er preget av en viss type filosofi, med idealer som på mange måter er uforenelige med et fritt, liberalistisk samfunn. Vi er for eksempel vant til at altruisme, selvoppofrelse og at “staten ordner det aller meste” er dyder, mens i en liberalistisk republikk er rasjonell egoisme, personlig ansvar, respekt for andres liv og eiendom, samt frivillig samarbeid sentrale trekk.

Å implementere grunnleggende idéforandringer hos folk tar tid, og det er nettopp idéspredning liberalister først og fremst driver med i dag. Det følgende sitatet er fra filmen Inception:

What is the most resilient parasite? Bacteria? A virus? An intestinal worm? An idea. Resilient… highly contagious. Once an idea has taken hold of the brain it’s almost impossible to eradicate. An idea that is fully formed – fully understood – that sticks; right in there somewhere.

Kompensere innbyggerne

Et annet problem er de som har “investert” hele livet i velferdsstaten. De som har betalt skatter og avgifter opp gjennom livet og på den måten har inngått en slags kontrakt med staten Norge om å få visse tjenester tilbake i form av for eksempel helseordninger og pensjoner.

Disse må kompenseres på en eller annen måte under en avvikling av velferdsstaten. En idé kan være at de fortsetter å motta det de har krav på hele livet, mens nye medlemmer av velferdsstaten betaler mindre og mindre i skatter og avgifter, og på den måten har krav på færre tjenester tilbake fra staten.

Eksempel på gradvis avvikling

Et tredje problem er at umiddelbart legalisering av narkotika, gambling og prostitusjon i en “umoden” kultur kan raskt få negative konsekvenser, ettersom folk er ikke vant til å ta ansvar for eget liv ennå. Dette må løses med å spre ideer, som nevnt ovenfor.

En gradvis avvikling kan foregå på følgende måte: Hvert 5. år betaler vi 10% mindre av skatter og avgifter (i forhold til det opprinnelige utgangspunktet), mens 10% mer av økonomien blir overført fra offentlig til sivil sektor. Dermed blir samfunnet gradvis og kontrollert 100% liberalistisk i løpet av 50 år, mens rasjonelle ideer samtidig får fotfeste.

Det er viktig å merke at alle ikke må bli liberalister i et slikt samfunn. Du kan godt forbli sosialist, men med den forskjellen at du respekterer at andre mennesker ikke ønsker å være det.

Når vi først er fremme

I en liberalistisk republikk er det rom for ekstrem sosial mobilitet. Det vil nødvendigvis være konkurranse om arbeidstakere, fordi det finnes så mange entreprenører og bedrifter som ikke blir forhindret av et enormt skjemavelde og utallige reguleringer. Det vil altså være langt enklere å både få seg jobb, sparke folk, få seg ny jobb, lage sin egen arbeidsplass og så videre.

Økt effektivisering av produksjonsmåter som følge av dette gjør også at folk får mer tid til overs til å gjøre andre ting, jobbe mer med andre jobber, finne på egne jobber, finne opp nye løsninger og så videre. Mulighetene er uendelige.

Oppsummering

  • Vi kan ikke få et liberalistisk samfunn i morgen fordi den dominerende filosofien blant folk flest er uforenelig med liberalistiske idealer
  • Med langsiktig idéspredning kan vi endre den rådende filosofien i befolkningen
  • En gradvis endring er mulig, hvor andelen skatter og avgifter synker proporsjonalt med at statlige tjenester overføres til sivil sektor

Ressurser

Les også:

Share this post
Liberalismen.noEn liberalistisk stat kan ikke dukke opp over natta