Dyr og liberalisme


Hvordan er det med dyrs rettigheter i liberalismen?

Et faktum som kan vippe mange av pinnen i samband med liberalisme, er spørsmålet om dyr og rettigheter. Ifølge liberalismen er det nemlig bare mennesker som har rettigheter og dermed må beskyttes.

Betyr dette at det er fritt fram for dyreplageri? Betyr dette at absolutt alle dyr, til og med kjæledyret ditt, er fritt vilt for andre mennesker? Hvorfor er det bare mennesker som har rettigheter?

Mennesket har fornuft

Mennesker har rettigheter fordi vi kan bruke fornuft og ikke bare lever etter instinkter. På grunn av fornuften har mennesker evnen til å arbeide langsiktig. Bønder sår om våren og høster seinere, entreprenører planlegger og bygger hus, og forretningsfolk legger langsiktige planer for bedriften sin.

Denne typen aktiviteter tar lang tid og må derfor bli beskyttet. Hvis det hadde vært fritt fram for hvem som helst å høste inn kornet, eller overta huset og bedriften, ville ingen ha skapt disse produktene i utgangspunktet.

Rettigheter beskytter med andre ord menneskets mulighet til å jobbe på lang sikt og er ment for å løse konflikter mellom mennesker på en juridisk måte.

Dyr lever på instinkter

Dyr har derimot ikke fornuft og heller ikke muligheten til å arbeide med langsiktige prosjekter, som krever planlegging og abstrakt tenkning. Ettersom dyr ikke driver med langsiktig arbeid, har de heller ikke behov for beskyttelse av det de holder på med.

Dyr kan ikke respektere andres rettigheter, kan ikke dømmes av rettsvesenet når de mishandler andre dyr eller mennesker, har ingen forståelse for konseptet og har ikke behov for beskyttelse av sitt virke. Det er derfor meningsløst at dyr skal ha rettigheter.

Dyreplageri

Når det er sagt, er det imidlertid ikke fritt fram for mennesker å gjøre hva som helst med hvilket som helst dyr. Et dyr kan være et menneskes kjæledyr og er derfor eiendommen til dette mennesket. Her gjelder prinsippet om eiendomsrett som vanlig: Ingen har rett til å stjele eller mishandle et dyr som du eier.

Med tanke på dyreplageri gjelder altså eiendomsretten, men hva med dyr man eier selv eller som ingen har krevd eiendomsretten til? Rent juridisk vil det ikke være forbudt å bedrive dyremishandling her, men det er likevel grovt umoralsk.

Den korrekte reaksjonen overfor mennesker som mishandler dyr for moro skyld, er sosial og økonomisk boikott: Ikke ha samvær med dem sosialt og overbevis alle andre om å følge ditt eksempel. Finn ut hvor vedkommende jobber og boikott bedriften. Lag en holdningskampanje. Det er mange fredelige alternativer.

Forskning og juss

Er det sånn at all dyremishandling er umoralsk? Mennesker bør forsøke å behandle dyr med respekt så langt det lar seg gjøre, men hva med for eksempel medisinsk forskning? Forskning på dyr som er ment å gjøre livet bedre for mennesker, er moralsk akseptabelt. Tortur av dyr for underholdningens skyld, er derimot umoralsk.

Verken tenkt eller eksisterende lovgivning mot dyreplageri er konsekvent og gjennomførbart i praksis. Ville du for eksempel kunne bli dømt for uaktsomt drap hvis du ved et uhell tråkket ihjel en maur? Mennesker bruker dyr som kjæledyr og arbeidere (for eksempel gårdsdyr). Hvis dyr hadde hatt rettigheter, ville ikke dette vært tillatt, da det ville vært ansett som slaveri.

Lover mot mishandling havner i direkte konflikt med hvordan mennesker vanligvis bruker dyr, og kan derfor ikke gjennomføres på en effektiv og prinsipiell måte. Dyremishandling er noe som hovedsakelig må løses innenfor det moralske feltet, og ikke det juridiske.

Oppsummering

  • Dyr har ikke rettigheter fordi de verken kan respektere andres rettigheter eller dømmes, og ikke har forståelse for konseptet eller behov for beskyttelse av sitt kortsiktige virke
  • Dyr er likevel beskyttet av eiendomsretten: Ingen har rett til å mishandle dyret ditt
  • Dyreplageri (tortur av dyr for underholdningens skyld) er umoralsk
  • Dyreplagere bør boikottes sosialt og økonomisk
  • Bruk av dyr som kjæledyr, samt til nyttig arbeid og medisinsk forskning er moralsk akseptabelt
  • En lov mot dyreplageri er umulig å gjennomføre i praksis

Ressurser

Les også:

Liberalismen.noDyr og liberalisme